CSR

MEOTINE uppmuntrar sina leverantörer att följa certifieringssystemet. I vår strategi siktar vi på en ännu stängare integration av certifieringen i vårt varumärke. Nu erbjuder vi även tvättbjörn- och rävkollektioner, där pälsen uteslutande kommer från certifierade Saga farmar.

”Alla MEOTINEs designs med räv- och tvättbjörnspäls kommer endast från certifierade Saga Furs.”

Fur by Saga stöttar The Farm Certification Project som stiftades av The Finnish Fur Breeders’ Association (STKL) 2005. Farm Certification kräver dokumentering och kontinuerlig utveckling av uppfödningsstandarder i relation till det som upprätthålls i europeisk lagstiftning.

Ladda ner våra certifikat här

PÄLSDJURENS VÄLFÄRD
Ingen av den läder eller päls vi använder kommer från fångade vilda djur. Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av djuren som fångats, inte har fångats i pälssyfte, utan ur ett skadedjur och miljöperspektiv. Med det sagt, finns det standarder och riktlinjer som ska följas när det kommer till fångande av djur. MEOTINE. följer Agreement on International Humane Trapping Standard (AIHTS), som är standarder skapade av pälshandlare, som yrkar på att alla fällor (oavsett andledning), ska förhålla sig till en human standard. Beroende på vilken art, krävs det att djuret ska dö omedelbart. Fällor måste besökas inom en dag efter att de har placerats. Alla farmaktiviteter äger rum farmen, vilket minimerar behovet av djurtransporter och därmed även minskar CO2 utsläppen. Dessutom säkrar vi att alla biprodukter som kommer från pälsodlingen används. Djurfettet från mink används till produktion av biodiesel. Resterande används till CO2 neutral energi, i form av gödsel för odling av grödor, cementproduktion, mm. Pälsodlingens föda kommer från biprodukterna från fisk-och köttindustrin – biprodukter som annars inte hade omhändertagits.

PRODUCTION

MEOTINE. förpliktar sig att se till att arbetsvillkoren i vår leveranskedja är säkra, att arbetarna behandlas med respekt och värdighet och att tillverkningsprocessen är miljönansvarlig. MEOTINEs leverantörer ska driva sina verksamheter i full överrenstämmelse med lagar, regler och förordningar i länderna de befinner sig i.

MEOTINE. får besöka (och/eller ha externa monitorer) leverantörers anlänggningar, med eller utan förvarning, för att bedöma hur de förhåller sig till ovanstående. Överträdelser av dessa kan leda till omdelbar uppsägning som leverantör till MEOTINE. och rättsliga åtgärder.

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter MEOTINEs leverantörer måste upprätthålla arbetstagarnas mänskliga rättigheter och behandla dem med värdighet och respekt i enlighet med det internationella samhället.

Barnarbete är strängt förbjudet och leverantörer får inte under några omständigheter anställa barn. Minimumåldern för anställning eller arbete är 18 år, landets lägsta ålder för anställning eller ålder efter ha fullgjort obligatorisk utbildning i det landet, med den högsta åldern som utgångspunkt. Detta avtal förbjuder inte deltagande i legitima praktikplatser på arbetsplatser som överrensstämmer med artikel 6 i ILO:s Minimum Age Convention No. 138 eller lätt arbete som överrensstämmer med artikel 7 i ILO:s Minimum Age Convention No. 138.